Kultursommeren blir aldri god nok

Trøndersk sommerkultur har kvittet seg med ryktet som traust og sidrumpa. Men arrangørene har fortsatt ingen grunn til å si seg fornøyd.

Karpe Diem i Borggården under Olavsfestdagene i 2016 er ett eksempel på god sommerkultur i Trøndelag. Men tilbudet må hele tiden videreutvikles, mener vår kommentator. 

Den trønderske spel- og festivalsesongen går om få dager inn i sin mest intense periode, og vi kan glede oss, først og fremst fordi det som skal skje, vil gi store opplevelser. Aktivitetene betyr mye for en rekke lokalsamfunn og gir dessuten store inntekter i kommunene der arrangementene foregår.