Midtnorsk jumboplass i psykisk helsevern

Ingen andre steder i landet er det færre psykiatere med avtalepraksis enn i Midt-Norge. Tilbudet i Trondheim er dramatisk lavere enn i andre norske storbyer.

Institusjon: Psykiatrien i Trøndelag er mer dominert av bnehandling i institusjon enn ellers landet. Her et bilde fra St. Olavs hospitals avdeling på Østmarka.  Foto: Kim Nygård

Konsekvensen er at bredden i tilbudet psykisk syke trøndere får, er dårligst i landet.