Signert

Arbeidsgiveren ser deg

Arbeidsgiversidens offensiv ledsages av en glemsomhet: Får de muligheten, gjør de som de vil.

«Svarene fra både Nav og rekruttereren var tydelige: Du må være på sosiale medier, og du må passe deg for å ikke gi et dårlig inntrykk» skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. 

I sommer kom arbeidsgivernes representanter, deriblant NHO og Fremskrittspartiets Ungdom, med to store fremstøt. Førstnevnte ville fjerne selskapsskatten. Sistnevnte ville fjerne arbeidsmiljøloven. Begge disse er essensielle deler av det vi kaller det norske samfunn: En rettferdig fordeling av godene, og en rettferdig fordeling av byrdene ved arbeidsprosessen.