Signert

Nytalens tidsalder

Å høre toppledere i politiet fortelle at nærpolitireformen handler om noe annet enn nedlagte lensmannskontorer og et politi som er blitt fjernere – det er som å høre Komiske Ali fra Irak-krigen fortelle at «her går alt riktig bra». Velkommen til nytalens og spinn-doktorenes tidsalder!

«Er ikke dette nettopp det vi stadig oftere opplever, at PR-byråer, tenketanker og politiske rådgivere sukrer de politiske utspillene med forskjønnende ord og forvirrende budskap?» spør Steinar Westin. Bildet er fra partilederdebatten under Arendalsuka . 

I sommer hørte jeg noen gårdbrukere beklage seg over at de nå måtte kjøre bortimot 25 mil for å få sine innleide utenlandske gårdsarbeidere utstyrt med nødvendige papirer. Det tok en hel arbeidsdag, både for bonden og arbeiderne, hørte vi på nyhetene. Før ordnet de slikt på det lokale lensmannskontoret, fortalte bonden.