Signert

Den viktigste valgkampsaken

Akkurat ett år før valget er det tid for å resonnere rundt hvilken sak som er viktigst i Trondheim, og hvorfor det betyr noe hvem som får makt til å styre byen neste høst.

Nordre gate: «At vi får et skikkelig torg er bra, i tillegg burde Nordre gate vært under glasstak» skriver Ola Borten Moe. 

Byutvikling, eller mangel på sådan, kommer slik jeg ser det til å bli den viktigste saken.