Signert

Til Brussel for å hente hjem gull

Hele NTNU og Sintefs ledelse var for et par uker siden i Brussel. Det var en klar tanke bak denne reisen. Å sikre at team Norge henter hjem gull.

Toppledelsen ved SIintef og NTNU var samlet i Brussel sammen med norske næringslivstopper for å diskutere hvordan de skal bygge kunnskap sammen med EU.  Foto: Anne Streensrup Duch

Hva får et førtitalls ledere ved Sintef og NTNU til å bruke av sin tid og reise til Brussel? Hvilket gull er det landets fremste universitet og Nordens største forskningsinstitutt jakter? I første omgang jakter de på muligheten til å delta i en formidabel kunnskapsbygging, og å bli en del av team Europa. Nå rigger nemlig EU et 95 milliarder euro, ikke kroner, stort forsknings- og innovasjonsprogram. Satsingene skal gjøre Europa konkurransedyktig globalt og bidra til vekst. Nye arbeidsplasser skal skapes og det skal finnes nye løsninger på europeiske samfunnsutfordringer gjennom en stor satsing på innovasjon. Trønderske og norske aktører vil være med i dette løpet.