Signert

Ikke la relasjon trumfe kompetanse

Se utenfor eget nettverk når du velger styremedlem neste gang.

Norges Idrettsforbund med nyvalgt president Tom Tvedt tar selfie med deler av det nye idrettsstyret. Det er viktig med et bredt sammensatt styre med ulik bakgrunn og kompetanse både i organisasjonsliv og næringsliv, mener innleggsforfatteren.  Foto: NTB / Scanpix

Jeg var ung da jeg fikk mitt første styreverv. Det var noe nervøst over å sitte rundt et bord med to voksne menn og diskutere strategi og gjennomføring av planer. Lærte vi noe av det?