Kommentar

Laksekommunene kan legge vekk gullkortet

Nylig fikk Frøya kommune 103 millioner kroner fra Havbruksfondet. De får se på det som en lottogevinst.

Økt vekst i oppdrettsnæringen har ført til kraftig prisøkning på nye laksekonsesjoner. Det har trønderske kystkommuner hatt stor glede av gjennom millionoverføringer fra Havbruksfondet. Den gleden kan bli kortvarig etter at fondet nå er under revidering.   Foto: Terje Svaan, AkvaFresh, Morten Antonsen og Rune Petter Ness

Havbruksnæringen gikk bananas da nye oppdrettskonsesjoner ble lagt ut på auksjon i sommer. Prisen for hver nye laksekonsesjon lå på rundt 150 millioner kroner i snitt, som var skyhøyt over prisantydning. Annethvert år siden 2014 har Staten auksjonert ut nye oppdrettskonsesjoner. I 2014 og 2016 var tildelingen fra fondet relativt beskjedent. Det var først i år det tok helt av, og fondet kunne dele ut brorparten av 2,75 milliarder kroner til kystkommuner som driver havbruk i Norge. I Trøndelag dreier det seg om 15 kommuner, i tillegg til fylkeskommunen. Pengene fordeles etter biomasse i sjøen i den enkelte kommune, mens fylkeskommunen får 12,5 prosent.