Gjestekommentar

Ingen grenser for vindkraft?

Midt-Norge er i ferd med å bli en nålepute av vindturbiner. Og mer kan det bli. Kraftbransjen er utbyggingskåt.

Diskusjonen om vindkraft koker ned til om hvor mye vi er villig til å ofre for å kunne selge «ren» elektrisitet til Europa, skriver dagens gjesteforfatter. 

Til tross for dårlig samfunnsregnskap er vindkraft i vinden som aldri før. Kraftselskapene melder om økt lønnsomhet og stor optimisme. NVE antar at omfanget av vindkraft kan mangedobles fra dagens nivå. At naturødeleggelsene ikke tas med i regnskapet, er det få som bryr seg om.