Kan selvkjørende busser redde byen?

Kan en førerløs og selvkjørende buss løse trafikkutfordringene for Spektrum på Øya og transporten til og fra St. Olavs Hospital?

Saken oppdateres.

Nå kan Trondheim endelig få stablet opp et prøveprosjekt for busser som kjører uten noen bak rattet mellom Marienborg, St. Olavs Hospital og Øya. Kanskje problemene med tett biltrafikk i Klostergata og manglende parkeringsplasser utenfor den nye hallen kan løses ved å sende førerløse busser på en stadig rundtur nede på Øya?

Formannskapet skal tirsdag ta stilling til et forslag fra rådmannen om at 400 000 kroner som opprinnelig var satt av til et prosjekt med førerløse busser på Brattøra, nå heller skal brukes på Marienborg, St. Olavs og Øya. Der har NSB tatt initiativet til et pilotprosjekt for å teste ut fremtidens løsninger for buss. NSB er medeier i selskapet Applied Autonomy, som tester ut selvkjørende kjøretøy. 400 000 kroner er ikke all verden, men i et spleiselag med NSB og Trøndelag fylkeskommune bør det være starten på en helt ny måte å tenke kollektivtransport på i Trondheim.

LES OGSÅ: Første rute for selvkjørende buss er godkjent

Ved å slå de kommunale kronene sammen med penger fra NSB og fylkeskommunen er det mye som taler for at det endelig kan skje noe på denne fronten også i Trondheim. Etter at regjeringen åpnet for utprøving av selvkjørende busser, har flere pilotprosjekter blitt lansert. Omsider kan også slike kjøretøy testes ut i Trondheim. Å flytte prosjektet fra Brattøra til Øya og Marienborg høres klokt ut. Det ligger nok noe frem i tid før dagens busser helt og holdent kan erstattes med førerløse småbusser i faste ruter, men det er ingen tvil om at mye skjer på dette området akkurat nå. Derfor er det avgjørende at slike løsninger testes ut i Trondheim. I første omgang på Øya, men etter hvert også flere steder i byen. Det nye campusområdet vil være et område som åpenbart kan ha godt av noen selvkjørende doninger til å frakte studenter og ansatte rundt.

Det er all mulig grunn til å tro at om noen år kan unge håndballspillere på vei til Trondheim Spektrum heller sette seg på en selvkjørende buss til og fra den omstridte hallen, fremfor å bli kjørt til døra av mor eller far i privatbilen. Alle som skal besøke sykehuset og alle som jobber der, vil kunne ta seg til sykehusområdet langs et nyskapende og fremtidsrettet transportnett. I tillegg kan man altså redusere biltrafikken i hele området ved i fremtiden å sørge for et effektivt nettverk av små elektriske og førerløse busser.

Teknologihovedstaden, som vi liker å kalle oss, kler godt å få satt igang et slikt prosjekt. Dersom vi samtidig kan løse noen av trafikkutfordringene i Klostergata og på Øya når den nye hallen åpner, så er det ingen ting som er bedre enn det. Det er på tide at vi alle sammen erkjenner at tiden da alle kunne sette seg inn i privatbilen sin og kjøre til døra dit man skal, snart er over. I en by som Trondheim ligger fremtidens løsninger i at enda flere benytter kollektivtransport, og et slikt pilotprosjekt kan være med på å skape nødvendig begeistring for fremtidens teknologiske løsninger.

Det bor og jobber mange kloke hoder i denne byen. De teknologiske miljøene i byen bør kunne bli viktige samarbeidspartnere for å etablere Trondheim på kartet over byer som ligger langt fremme i utviklingen av selvkjørende transport. Det finnes allerede i dag spennende prosjekter som ruller og går i andre norske byer. Transportselskapet Ruter i Oslo har inngått avtale om å kjøpe inn 50 selvgående busser i Oslo og Akershus. I Stavanger, Gjøvik og Kongsberg ruller det også selvkjørende busser som viser at teknologien er i ferd med å komme på plass. Alt tyder på at vi står overfor en teknologisk revolusjon innen kollektivtransport i årene som kommer. Og i en slik revolusjon er det naturlig at teknologihovedstaden tar en ledende rolle.

LES OGSÅ: Fremtidens transportsystemer: Laks i hyperloop og flyvende biler

Et prøveprosjekt på Øya, St. Olavs og Marienborg kan bli starten på noe stort, både for Trondheim og hele landet. I forslaget til politikerne legger rådmannen opp til å skaffe en helhetlig oversikt over hvilke andre prosjekter med selvkjørende transportformer som planlegges i regionen. Slik kan ulike prosjekter lære av hverandre og bli bedre.

Det er liten tvil om at fremtidens transportmidler kan være med på å gjøre hverdagen enklere for oss alle og være gode tiltak for å løse mange av byenes transportutfordringer og bilproblemer. Spørsmålet er imidlertid om vi stoler nok på teknologien til å sette oss på en buss uten sjåfør og la en datamaskin frakte oss fra sted til sted ute i den virkelige trafikken. Det er derfor vi trenger gode prøveprosjekter som tester dette under trygge rammer, slik vi nå kan få på Øya. Samtidig kan norske og trønderske teknologimiljø bidra til fremtidens transportløsninger. Selvkjørende biler og busser er ikke lenger science fiction. Forhåpentligvis kan også folk i Trondheim snart få være med på å skape nye løsninger.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

På forsiden nå