Gjestekommentar

Og størst av alt er tillit

Vi har høy tillit til staten i Norge, men staten må kontinuerlig gjøre seg fortjent til den. Hvis dette svikter, er det en trussel mot et velfungerende samfunn.

Håndteringen av flystøyen på Ørlandet er et eksempel der befolkningen har svekket tillit til staten, skiver dagens gjestekommentator. Her overtar forsvarssjefen ett av de nye F-35 jagerflyene. 

Tillit er et nøkkelelement i alle sosiale relasjoner. Hvis en leder tenker at mennesker generelt er unnasluntrere så snart de får sjansen, må det utøves mer kontroll og mer raffinerte belønnings- og straffesystemer enn hvis lederen tror medarbeiderne stort sett er indremotiverte og ønsker å gjøre en god jobb.