Gjestekommentar

Kvinner har fått en ny venn i kirken

Når kvinnetogene legger ut på sine årlige 8. mars-vandringer i neste uke, burde de ta med en plakat med hilsen og takk til kirken, Den norske.

Bispemøtet, der kvinnene nå er i flertall, ønsker å skape et bedre «samtaleklima» om abort enn det vi har hatt. Kvinnene har fått en ny venn i kirken, skriver Siri Wahl-Olsen i denne gjestekommentaren. Her fra Kirkemøte i Trondheim ifjor. 

Mange har ennå ikke fått med seg den oppsiktsvekkende uttalelsen fra Bispemøtet 15. februar. Den er behørig omtalt og kommentert i de kristelige mediene, mens den sekulære presse i stor grad har forbigått bispenes historiske uttalelse med taushet. En dårlig nyhetsvurdering i mange redaksjoner, spør du meg. Det er også pussig at ingen feminister har kommentert uttalelsen i mediene, så langt jeg har sett.