Denne skandalen klarer ikke politikerne å gjøre noe med

Politikerne i Trondheim ser ut til å være maktesløse. De klarer ikke å gjøre noe med proppen som hindrer god byutvikling.

Konteinere og jernbanespor er noe av det første cruiseturistene får se når de kommer til Trondheim. 

I snart 40 år har Trondheim slitt med et problem som ingen har klart å gjøre noe med. Godsterminalen på Brattøra ligger så å si midt i sentrum og dekker et område som er like stort som to, tre fotballbaner. Omtrent alle er enige om at dette arealet må brukes til noe helt annet enn jernbanespor, konteinere og trailere, men godsterminalen blir likevel liggende der, i år etter år.