Gjestekommentar

Fastlege eller rask lege – det er spørsmålet

Vi lever i en tid der det meste skal gå fort. Veldig fort. Og vi skal helst ha gjort ting i går. Dette har også blitt en del av hverdagen i helsevesenet, både på godt og vondt.

Man skal heller aldri undervurdere verdien i en leges blikk og observasjon, som bare kan gjøres i det ekte og fysiske møtet mellom lege og pasient, skriver dagens gjestekommentator.  Foto: NTB / Scanpix

Men betyr det at ting skjer raskt, og vi får ordnet ting fort, at det dermed er bedre for oss og at det er en lur ting? Jeg er ikke så sikker på det, og jeg tror at vi mister viktige ting i farten.