Kommentar

Legger ned populære bussruter for å spare

Det skurrer kraftig når fylkespolitikerne vedtar et busstilbud der ruter med for mange passasjerer blir lagt ned.

Flere av langrutene, blant annet mellom Trondheim og Orkanger, vil få redusert tilbud når de nye bussrutene blir innført fra 2021.   Foto: Glen Musk

Det er en stund siden jeg sist tok bussen i distriktet, men da var det god plass og langt mellom passasjerene. Det er det også på flere av de rundt 800 bussene som daglig går i rute på trønderske veier. På andre ruter er det kapasitetsproblemer og vekst i antall passasjerer. Nå kan noen av disse bli lagt ned - for å spare penger.