Kommentar

Frykter Texas - får ikke selge utmarkseiendom

Hans Henrik Hornemann ville selge 13000 mål med utmark til rike amerikanere for å utvikle gårdsdriften. Det vil ikke Fylkesmannen ha noe av.

Hans Henrik Hornemann ville selge skog- og utmarksdelen av eiendommen Agnetlia for å få inn frisk kapital i driften av gården. Et amerikansk ektepar har budt 6,1 millioner, men Fylkesmannen sier nei til salget. Hornemann vil påklage avgjørelsen.  Foto: Terje Svaan

Salget av uproduktiv mark i ytterkanten av eiendommen til det historiske godset Reins Kloster i Indre Fosen ville gitt Hans Henrik Hornemann muligheten til å utvikle kjernevirksomheten på gården, melkeproduksjonen. I tillegg har Hornemann, som mange andre bønder, investert og utviklet andre driftsformer. For å få flere bein å stå på. Økologisk småskalaproduksjon av is og øl har vært en kvalitetsmessig suksess, men foreløpig ikke gitt overskudd. For å utvikle dette videre trenger Hornemann kapital.