Gjestekommentar:

Kan vi tro på at de vil verne matjorda?

Det nye politiske flertallet i Trondheim vil ikke bare innføre strengere jordvern, men de akter også å rette opp gamle tabber. Kan vi tro at det vil skje?

For få år siden ble den ene kornåkeren etter den andre gjort om til boligprosjekter og næringsareal. Granåsen, Lundåsen, Rotvoll, Utleir, Torgård, Overvik og Hallsteingård er noen av dem, skriver vår lørdagsspaltist.   Foto: JanO

Nå skal byen bygges ut innenfra, det vil si at prosjekter «ute på landet» må vente. I den nye politiske plattformen har Senterpartiet, MDG og SV også fått aksept hos Arbeiderpartiet for at dyrkajord ikke skal omgjøres i kommende periode. Ikke nok med det, kommunen skal i tillegg vurdere å tilbakeføre områder som er satt av til boligformål i den nåværende arealplanen.