Har Ap glemt hva de lovte?

Gratis SFO. Du husker kanskje løftet Trondheim Ap ga oss før valget? Nå virker det som om de har glemt det selv.

Ap og deres samarbeidspartier i Trondheim la mandag frem sitt forslag til budsjett for neste år. Der skal det blant annet satses på gratis SFO til førsteklassingene. Men bare for fem av barneskolene i byen. Dersom Ap mener dette er en viktig reform, så har de det ikke travelt med å innføre den over hele byen, skriver kommentator Harry Tiller.   Foto: Rune Petter Ness

På årsmøtet i februar i år vedtok Trondheim Ap å gå inn for gratis SFO til alle barn i Trondheim. Det vil koste rundt 130 millioner kroner i året. Så kom valgkampen og det ble snakk om gratis SFO, men bare til førsteklassingene. Nå er valget over, og vi skal få gratis SFO på fem av 44 barneskoler i byen. Satsingen neste år skal omfatte bare 11 prosent av byens barneskoler.