Prisen for kunsten

I likhet med flere i Trondheim må jeg hvert år betale 6000 kroner i boutgifter til støtte for samtidskunst. Det er egentlig en vakker ordning.

Gripende kunst: Gunvor Nervold Antonsens treskulpturer til minne om en nedlagt hjørnesteinsbedrift på utstillingen Lorck Schive Kunstpris 2019.  Foto: Espen Bakken

Hvordan hadde det sett ut i Norge om alle måtte betale deler av husleia til å finansiere samtidskunst? Det er en tanke som slår meg ved det årlige forfallet på festeavgiften på huset jeg bor i. Jeg er nemlig så heldig at jeg bor i den delen av byen som for ca 150 år siden ble eid av en mann ved navn Christian Lorck Schive (1803-79). Derfor finansier jeg en av verdens største kunstpriser.