Pengene renner ut i et sluk som er vanskelig å tette

60 milliarder? Hundre milliarder? Norge taper enorme beløp fordi politikerne ikke er tøffe nok.

Arbeidslivskriminalitet tapper staten for inntekter på flere titalls milliarder hvert år. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  Foto: Gorm Kallestad, Scanpix

NRK fortalte i forrige uke at ingen har ansvar for å passe på at reglene blir fulgt når offentlige institusjoner kjøper inn varer og tjenester. Riktignok finnes det revisorer som følger med, men slike innkjøp blir gransket nærmere bare hvis noen klager. Og hvis du er murer eller rørlegger, vil du nok helst ikke klage, selv om du får mistanke om at det var noe rart med anbudsrunden som du tapte. For du vil gjerne ha et godt forhold til offentlige oppdragsgivere.