Ga opp å lage statistikk på klimautslippene

Statistisk sentralbyrå ga opp å publisere tall for kommunenes energibruk og klimagassutslipp.

Trondheim forholder seg til klimagassutslipp å rundt 590 000 tonn CO 2 -ekvialtenter, som også var tallet i 2009. - Det vil være et viktig verktøy for oss å få fram et ordentlig tallgrunnlag, og vi ser fram til de nye beregningene fra SSB, sier Hans-Einar Lundli, avdelingsleder for klima ved miljøenheten i Trondheim kommune.  Foto: Kallestad, Gorm, NTB scanpix

Dermed finnes det ingen oversikt over utslippene er i hver enkelt kommune i Norge. Siden 2012 er kommunal energi- og utslippsstatistikk ikke oppdatert - og statistikken etter 2012 regnes i dag som ikke gyldig.