Har funnet pubertetsgenet til laksen

Ett enkelt gen hos laksen avgjør om den blir storlaks og får mange avkom eller om den blir en liten laks med færre etterkommere.

Jakter etter storlaks: Forskere har nå funnet et gen som avgjør om laksen er stor eller liten når den er kjønnsmoden og drar opp i elva for å gyte. 

- Vi har funnet et gen som er viktig for når laksen er kjønnsmoden og hvor stor den er, sier Kjetil Hindar som er forskningsleder i Norsk institutt for naturforskning (Nina). Han kaller funnet for sensasjonelt.