- Sp driver urent spill om fylkessammenslåingen

- Sp vil heller starte en reklamekampanje for en folkeavstemning enn å skape bred debatt om et nytt Stor-Trøndelag.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik mener det er mer demokratisk og sende saken ut på høring og spørre folk direkte. 

Det sier Ap's fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag.