- Kommunalt mottak kan være «gyllen mulighet»

Minst fem midtnorske kommuner utreder nå drift av egne asylmottak. Tre kommunale mottak vil utvide sin virksomhet.

UDI har sendt brev til alle norske kommuner der de oppfordrer dem til å vurdere å drifte asylmottak selv.