Jordvern i Trondheim:

Utsetter debatten om vern av dyrket mark

- Rapporten er for omfattende, for detaljert og for forpliktende. Slik begrunner både Ap og Høyre sin beslutning om å utsette å vedta planen for bevaring av dyrket mark i Trondheim.

Bygningsrådet skal behandle rådmannens forslag til en ny kommuneplanmelding om byutvikling – «Grønn strek for en trygg fremtid» førstkommende tirsdag.