Første arbeidsdag i nye NTNU

Ingen raketter, ballonger eller stor kakefest. NTNU la an til en forsiktig feiring for det fusjonerte NTNU. Ennå venter mye arbeid.

God tone: Samarbeidsklimaet mellom Rita Otterik og rektor Gunnar Bovim er god. Ordføreren ser gjerne at kommunen og NTNU samarbeider på enda flere felt enn i dag. 

- Vi selger ikke skinnet før bjørnen er skutt, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.