Samfunnsvitenskap vil dele seg på to fakulteter

Styret for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse anbefaler nedleggelse av dagens fakultet og at fagmiljøene fordeles på to nye fakulteter.

Ny modell: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse vil oppløses og splitte fagmiljøene på to nye fakulteter. 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) er den mest sentrale biten i puslespillet for organisering av «nye NTNU».