Nå er punktum satt for Roll Severin-konkursen

Mer enn fem år etter kjempekonkursen i Terje Roll Danielsens selskaper, foreligger sluttinnberetningen.

Omdømmerisiko: Kjell Bjordal ledet bankstyret som vedtok å tåkelegge krisen i Terje Roll Danielsen-selskapene.  Foto: Kristin Svorte

Når klagefristen utgår i januar vil en lang rekke kreditorer få utbetalt større og mindre beløp. Til sammen utbetales i overkant av 25 millioner kroner.