Få vil ha fri fra svømmingen

Trondheimsskolene får svært få forespørsler om fritak fra svømming og gymnastikk for muslimske skoleelever. Også kjønnsdelt svømmeundervisning er uvanlig.

Under ti søknader om fritak: Oppvekstkontoret i Trondheim har ikke full oversikt, men i løpet av en femårsperiode kan det være snakk om færre enn ti søknader. 

Av skolene Adresseavisen har vært i kontakt med, er det bare Huseby ungdomsskole som har kjønnsdelt svømmeundervisning. Men det er etter et ønske fra elevene generelt, og har ingen sammenheng med at skolen også har muslimske elever.