Imam: – Skoleledelsen bestemmer reglene

Imamen anbefaler fortsatt at 14-15-åringer dekker seg til når de svømmer sammen, men understreker at skoleledelsen bestemmer reglene.

Ber alle følge reglene: Abdinur Mohamed Mohamud, imam ved Dar el Eman Islamic Center, sier det er opp til skoleledelsen å bestemme reglene, og at alle må følge de reglene. 

Imam Abdinur Mohamed Mohamud deltok i et nettmøte på adressa.no før jul. Da skrev han: