Bøter på flere hundre tusen kroner til Mesta på grunn av for dårlig brøyting og strøing

Statens vegvesen er misfornøyd med brøyting og strøing av en rekke veier, fortau og sykkelstier i Trondheim. Entreprenørselskapet Mesta har i vinter fått en rekke bøter for kontraktsbrudd.

Brøyting av fortauene er en skam, sier Kjell Helland på Tiller. 

Mesta inngikk fra 1. september en femårskontrakt med Statens vegvesen om vedlikehold av riks- og fylkesvegene med tilhørende gang- og sykkelveier i Trondheim verdt 172 millioner kroner.