NTNU kutter i administrasjonen:

Stor motstand mot NTNU-kutt

Administrasjonen i NTNU skal kuttes med ti prosent de tre neste årene. Det reagerer fagforeningene på.

Kutter i administrasjonen: NTNU-styret vedtok i februarmøtet å kutte til sammen ti prosent i administrasjonen i løpet av tre år. Det møter motstand internt. Her fra avstemming i en annen sak. 

NTNU-styret vedtok på februarmøtet at universitetet skal spare fem prosent i teknisk/administrative stillinger i 2016 og fem prosent til sammen i 2017 og 18. NTNU er pålagt av staten å redusere budsjettet sitt med snaut en prosent og velger å ta disse innsparingene i administrasjonen. Det samme innsparingskravet gjelder alle institusjoner i staten. Styret mener disse innsparingene skal være mulig uten å si opp folk.