Løpet kjørt for snarlig E6 sør

En særdeles pessimistisk fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) innser at E6 nord vil bli bygget før E6 sør etter møtet med Ketil Solvik Olsens veiselskap, Nye Veier.

Møtet med Nye Veier AS og fylkespolitikerne i Trøndelag førte ikke til noen forandringer. Bak t.v Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier. Foran: Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik (Ap). Bak t.h Henrik Kierulf (H) og Guro Angell Gimse (H) 

I møtet ble det klart at det mest sannsynlig går mot en utbygging av E6 nord først. Det vil si strekningen Trondheim–Værnes–Åsen.