Sjøfuglene kan bli klimatapere

Hundretusenvis av lundeunger sulter i hjel på Røst. Da havet ble varmere forsvant mye av maten.

Forskningen på Røst viser hva som skjer når fuglene ikke finner nok mat fordi økosystemet i havet er i endring. Bildet er tatt på et fuglefjell på Svalbard.  Foto: Scanpix

- Det som skjer med lundefuglene på Røst viser hvordan klimaendringer kan ramme sjøfugl, sier seniorforsker Svein-Håkon Lorentsen i Norsk institutt for naturforskning (Nina).