- De bør føle en plikt til å betale for egne foreldre

Innvandrere som henter foreldre til Norge, skal forsørge dem i ett til tre år, ifølge loven. Den enkelte innvandrer «bør føle» at man har underholdsplikt «mye lengre», mener statssekretær (H).

Vil fortsette å kjempe: Iran (85) her sammen med sønnen Saeed Rashid og barnebarnet Irina vil fortsette å kjempe for retten til supplerende stønad. 

Tirsdag presenterte innvandringsminister Sylvi Listhaugs regjeringens forslag til en langt strengere asylpolitikk, særlig innenfor familiegjenforening.