Tre av fire synes det er greit å bruke bompenger på annet enn bare bilveier

Trondhjemmerne har fått en annen holdning til bruken av bompenger. Nå svarer 76 prosent i en spørreundersøkelse at det er rett å bruke halvparten av bilistenes bompenger til tiltak som kan få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

Trafikken flyter: Både en fersk TomTom GPS-måling og spørreundersøkelser viser at Trondheim har minst kø- og rushtidsproblemer av norske storbyer. Nylig økte bomavgiften med én krone. 

Bare 19 prosent mener det er feil å bruke halvparten av bompengene på annet enn vei. I 2010 syntes halvparten av de spurte at det var et godt tiltak.