Tsjernobyl merkes i Norge 30 år etterpå

Tsjernobylulykken for 30 år siden spredte store mengder radioaktiv forurensning også over Norge. – Ulykken førte til store reaksjoner, men i dag er det flere land som satser på atomkraft, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i Statens strålevern.

Sarkofagen over reaktor fire ved Tsjernobyl-kraftverket som eksploderte 26. april 1986, sto som det et dystert monument over den sivile atomkatastrofe.   Foto: Aleksander Nordahl/NTB SCANPIX

Selv om det også tidligere hadde vært flere mindre uhell ved kjernekraftverk, var det ulykken i Tsjernobyl 26. april 1986 som ble den store vekker over hele verden.