Trondheim kan få mindre av storbykaka

Trondheim frykter å få mindre av storbymidlene. Oljekriserammede Stavanger og Bergen vil bli prioritert.

Politikerne i rådhuset i Trondheim risikerer å få mindre penger å bruke på kommunens innbyggere.  Foto: NTB scanpix

Rådgiver Nina Nilsen og seniorrådgiver Einar Spjøtvoll hos kommunaldirektør for finans i Trondheim kommune har sett på hva kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett vil ha å si for Trondheim kommune. De to tingene som kan gjøre størst forskjell er endring i storbytilskuddet og endringer i investeringstilskuddet til såkalte heldøgns omsorgsplasser.