Bygger ny helsevakt til 380 mill. på Øya

I august 2018 kan en helt ny helsevakt til 380 millioner kroner ta imot de første pasientene i Mauritz Hansens gate på Øya, vegg i vegg med Øya Helsehus.

Bygger nytt: I Mauritz Hansens gate på Øya bygger Trondheim kommune en ny helsevakt, der legevakten blir den dominerende. I dag holder legevakten til i lokaler til St. Olavs Hospital. 

Saken skal behandles i bystyret torsdag, og kommunaldirektør Helge Garåsen innstiller på at politikerne vender tommelen opp.