Møre-politikere avventende til Trøndelag

Sentrale politikere fra Nordmøre liker ikke helt tanken på en overgang til Trøndelag. I alle fall ikke i denne omgang.

Avventende: Jenny Klinge (Sp) mener Møre og Romsdal er et fylke å bygge videre på framover. - Men det forutsetter at størsteparten av Nordmøre holder fram i fylket. 

- Jeg mener Møre og Romsdal er et fylke å bygge videre på framover, men det forutsetter at størsteparten av Nordmøre holder fram i fylket. Det er noen som tror at Nordmøre vil få det mye enklere som del av et Trøndelag fylke eller en region Midt enn det vi nå har det sammen med romsdalinger og sunnmøringer. Jeg mener dette er feil. Ikke fordi det er så lett å være en del av Møre og Romsdal, men fordi det aldri vil være lett å være et utpreget distriktsområde med en relativt liten by i noe fylke eller region, uttaler stortingsrepresentant for Senterpartiet, Jenny Klinge. Hun mener det er komplisert at regjeringen i sin iver etter å omorganisere og sentralisere også har kastet fylkesstrukturen opp i luften.