5 prosent av alle barn trenger hjelp:

Stadig lengre ventetid for barn som trenger BUP

- Vi bør ikke la barn og unge vente lenge på hjelp. Det er en utvikling i feil retning, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Kjell Åsmund Salvesen.

Hold fokus: - Omkring fem prosent av alle under 18 år får et tilbud hos barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og henvisningene øker, sier Anne Bjørg Nyseter, avdelingssjef for BUP i Trondheim . 

Helse Midt-Norge innfrir ikke noen av målene de er pålagt innenfor psykisk helsevern.