NTNU bør bygge ut mot Elgeseter og Øya

Utbygging vestover fra Gløshaugen er beste alternativet for å samle NTNU. Fredag legger en arbeidsgruppe fram sitt forslag for nytt campus.

Fra handelshøyskolen til Gløshaugen: Dekan Fredrik Shetelig har ledet arbeidsgruppen som foreslår hvor NTNU skal utvide når universitetet forlater Dragvoll. 

- Nå gjør vi det vi skulle ha gjort i 1996 da NTNU ble til, sier Fredrik Shetelig, dekan ved NTNUs Fakultet for arkitektur og billedkunst.