– Dette vil øke smittefaren i stedet for å redusere den

Geir Lasse Aune sier forbudet mot slikkestein for hjortevilt er en detalj som gjør at Mattilsynets nye tiltak mot hjortesykdommen CWD vil virke motsatt av hensikten.

Geir Lasse Aune i Norges Jeger- og Fiskeforbund tror forbudet mot saltslikkesteiner for hjortevilt kan virke mot sin hensikt om man ikke innfører tiltak tilknyttet slikkesteiner for andre dyr. 

– Det offentlige har jobbet utrolig kjapt og effektivt for å få på plass de nye reglene for hjortevilt som kom denne uka. Det er synd at noen detaljer ødelegger for effekten av tiltakene, sier Geir Lasse Aune, formann i fagutvalget for jakt i Norges jeger- og fiskerforbund i Sør-Trøndelag.