Fem år etter terrorangrepet:

- Beredskapen i Norge etter 22. juli er som en bodybuilder med tynne ankler

Trondheimsforskere mener samfunnssikkerheten i Norge kan sammenlignes med en bodybuilder med sterk overkropp og svake ankler. På nasjonalt nivå er det betydelig styrket, mens på kommunalt nivå er det for lite ressurser.

The next disaster-prosjektet i Trondheim forsøker å finne ut hvilken lærdom man sitter igjen med etter 22. juli og om denne kunnskapen har ført til konkrete tiltak. 22. juli-rapporten peker på at det var en del ressurser som ikke fant hverandre denne dagen.  

Et samlet forskningsmiljø innen beredskap og sikkerhet i Trondheim skal finne ut om Norge er godt nok forberedt på neste katastrofe eller terrorangrep som inntreffer. 22. juli-kommisjonens rapport konkluderte med at viktige ressurser slet med å finne hverandre før og under den skjebnesvangre dagen.