Rekordlang venteliste på sykepleierutdanningen

Profesjonsstudiet er fortsatt ikke populært blant gutter. - Leit, sier fagleder ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter som mener flere gutter i yrket kan bidra til å heve status og lønn til sykepleiere.

Trygt: Sykepleierutdanningen gir som regel jobb rett etter endt utdanning, sier sykepleierstudent Ane Sommervold Gustavson (25), som her hjelper Oddny Marø (93) ned i stolen. 

Årets hovedopptak til høyere utdanning ble offentliggjort tirsdag formiddag. På landsbasis har antallet søkere som har sykepleierstudiet på førsteplass økt med nesten 20 prosent fra i fjor. Bare i Trondheim står 2000 søkere på venteliste.