Sprekk i barnehagebudsjettet i Trondheim

Andelen barnehagebarn i Trondheim som får spesialpedagogisk hjelp har økt over 20 prosent de siste to årene.

Oppdages før: Tidlig avdekking av barnas utfordringer er den viktigtse forklaringen til økningen i andelen barnehageunger som får spesialpedagogisk støtte, mener kommunaldirektør Gunn Røstad. 

Rådmannen anslår at budsjettet for spesialpedagogiske tiltak vil overskrides med 10-14 millioner i 2016.