- Omdømmet smitter over på Trondheim

Der Oslo oppfattes som kald og skremmende, forteller studentene som kommer fra hele Norge om sine beste minner fra Trondheim.

Folkemunne: - Studentene snakker til familie og venner om opplevelsene de får i Trondheim, og tar med seg familien på besøk gjennom året, sier Stig Hillestad som er direktør for Visit Trondheim. 

- I min tid sa vi at de som fikk seksere begynte på NTNU, de som fikk femmere begynte på NHH, og de som fikk firere begynte på universitetet, sier omdømmeekspert Trond Blindheim.