Politikerne har ikke tatt ett komitéinitiativ i år

Ingen av bystyrekomiteene i Trondheim har fremmet egne initiativ i år. - Jeg tror komiteene i sin nåværende form bør legges ned, sier komitéleder Svein-Otto Nilsen (PP).

Kulturkomiteen: Svein-Otto Nilsen og resten av kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen behandlet fire saker i tirsdag - hvorav tre omhandlet nye veinavn. 

Bystyrekomiteene skal fungere som «politiske verksteder der saker diskuteres og belyses før de oversendes bystyret».