Tidenes gullfunn gjort i Skaun

Det sensasjonelle gullfunnet i Skaun er det største som er gjort i Norge.

- Funnet av gullringene er unikt og ville vekke oppsikt i fagmiljøet også utenfor Norges grenser, sier seksjonsleder Bernt Rundberget ved NTNU Vitenskapsmuseet.