Derfor finnes det ingen reelle alternativer til Øya

- Dersom man ønsker at Trondheim skal være en messeby, at byen skal få besøk av store, internasjonale artister og at idretten skal få blomstre og utvikle seg, så finnes det ingen andre muligheter enn å bygge Trondheim Spektrum på Nidarø.

Marek Jasinski og Geirmund Lykke foran Trondheim Spektrum. Saken handler om deres argumenter for at den nye hallen må bygges der, og at alle andre alternativer er umulig å gjennomføre .  Foto: Kim Nygård

Det sier kommunalrådene Marek Jasinski (Ap) og Geirmund Lykke (KrF).